Voortaan dubbel toezicht op IGZ

woensdag 19 februari 2014, Tijd 10:56 uur

De Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt voortaan dubbel toezicht. De Inspectie zal door twee onafhankelijke commissies van externe deskundigen getoetst worden. Dat is een van de zaken die op te maken is uit het Werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Raad van Toezicht blijft vooral kijken naar de ontwikkelingen en de behoeften in het krachtveld van de inspectie. De door Schippers opgestelde visitatiecommissie zal van 2014 tot 2016 de werkprocessen, toezichtmethoden en de organisatiestructuur onder de loep nemen. Dit alles met als doel om van de IGZ een slagvaardigere organisatie te maken.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen