Verschil tussen particuliere thuiszorg en reguliere zorg

Als u door omstandigheden meer behoefte krijgt aan verzorging en ondersteuning, heeft u verschillende keuzes. Er zijn veel thuiszorgorganisaties, die reguliere of particuliere zorg bieden in uw eigen woning. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Het is voor u belangrijk om dit te weten, omdat u er in de praktijk waarschijnlijk het één en ander van merkt. Om u helderheid te verschaffen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken, leggen we u op deze pagina uit wat het verschil is tussen deze vormen van thuiszorg.

Hoe regelt u de thuiszorg die u nodig heeft?

Particuliere thuiszorg regelt u op een andere manier dan reguliere thuiszorg. Het pad dat wordt bewandeld qua beslissingen en bepalingen, verschilt erg van elkaar. Bij particuliere thuiszorg is het namelijk zo dat u rechtstreeks contact op kunt nemen met de zorgaanbieder waar u een goed gevoel bij heeft. U hoeft daarvoor geen toestemming te vragen aan een andere persoon of instantie, u regelt het juist helemaal zelf. Het is alsof u naar een winkel gaat, waar u tenslotte ook zelf beslist welk product u uiteindelijk koopt. Mocht u een CIZ-indicatie ontvangen voor langdurige zorg vanuit de Wlz, dan kunt u particuliere thuiszorg met een pgb (gedeeltelijk) bekostigen.

Het regelen van ‘gewone’ thuiszorg verloopt via uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige die is aangesteld, gaat kijken naar uw situatie en bepaalt uiteindelijk welke zorg u nodig heeft. U krijgt dan een zorgaanbieder toegewezen (in de praktijk mag u hier vaak wel over meepraten), die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Wanneer u liever een zorgaanbieder inschakelt die geen contract heeft met de verzekeraar, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Het betalen van de zorg

Reguliere thuiszorg, wijkverpleging, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel hangt dit (zoals hierboven te lezen) af van of de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Voor particuliere thuiszorg betaalt u in principe zelf. Heeft u een pgb (persoonsgebonden budget), dan kunt u hier een deel van de kosten mee opvangen.

Zelf bepalen hoe de zorg wordt ingevuld?

Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor 24-uurs zorg in Gelderland van Zuster Jansen, ontvangt u dag en nacht uitstekende professionele zorg. We werken met kleine, vaste zorgteams, die bestaan uit maximaal vijf verschillende zorgverleners. U bouwt dus direct een goede band met ze op. Onze particuliere thuiszorg is er volledig op gericht om u zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als u zich te allen tijde veilig en vertrouwd voelt bij onze zorgverlening. De verzorgers staan 100% voor u klaar, zonder inmenging van derden of regels van hogerhand. Wij zorgen ervoor dat u warme, persoonlijke ondersteuning ontvangt, waarbij er ook aandacht is voor de gevoelens van uw naasten. Kortom: particuliere thuiszorg houdt ook in dat u zorg ontvangt die volledig draait om wat ú belangrijk vindt.

Wilt u meer informatie over particuliere thuiszorg, of wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, door te bellen naar 020-6366837.

Lees meer bij Zuster Jansen