Ruim 15.000 duizend ouderen te goed voor verzorgingshuis

dinsdag 07 januari 2014, Tijd 10:42 uur

De problemen voor de ouderen die zijn aangewezen op AWBZ-zorg in een zorginstelling in Nederland, zoals een verzorgingshuis, nemen toe. Waar vorig jaar nog hoogbejaarden recht hadden op een plek in een verzorgingshuis zullen deze bejaarden vanaf 1 januari 2014 gedwongen thuis moeten blijven wonen.

Honderden verzorgingshuizen zullen moeten sluiten

Ouderen kunnen sinds 1 januari 2014 niet meer met de indicatie zorgzwaartepakket (ZZP-3), worden opgenomen in een verzorgingshuis in Nederland. Er is een nieuwe norm waaruit blijkt dat ouderen voorheen met een ZZP-3 nu gezond genoeg zijn. In 2012 werden ouderen al niet meer toegelaten in verzorgingshuizen met een zorgindicatie ZZP-1 en ZZP-2. Door deze veranderingen zullen honderden verzorgingshuizen moeten sluiten. Indien er een ZZP-4 is en men of rolstoelgebonden is of er dementie klachten zijn, dan zijn er kansen voor een opnameplek in een verzorgingshuis.

Veranderingen thuiszorg 2016

Vanaf 2016 richt het Kabinet zijn plannen op de ouderen met een ZZP-4. Zij zullen dan evenmin nog recht hebben op een plek in een verzorgingshuis. “Gezonde ouderen”die nu in een verzorgingshuis wonen, mogen daar gewoon blijven wonen.

Bezuinigingen thuiszorg en langdurige zorg

Er zal op de langdurige zorg en in de thuiszorg 3,5 miljard euro worden bezuinigd. Het gaat in de verzorgingshuizen en in de thuiszorg om een grote groep ouderen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen