Leegstand dreigt in verzorgingshuizen

maandag 15 oktober 2012, Tijd 11:59 uur

Door de plannen van de overheid om ouderen met een lichte medische indicatie niet meer op te nemen in een verpleeg- of verzorgingshuis maar thuis te laten verzorgen, dreigt er leegstand te ontstaan in verzorgings- en verpleeghuizen. Actiz maakt zich daar zorgen over. Niet alleen over de leegstand, maar ook over het feit dat de thuissituatie niet vaak geschikt is om zorg te verlenen.

Actiz ziet liever niet dat studenten zich gaan huisvesten in deze gebouwen, dat is een van de plannen van de overheid. Zo zouden deze instellingen niet geschikt zijn voor huisvesting van studenten en zouden de verzorgingshuizen juist omgebouwd moeten worden naar verpleeghuizen, omdat de vraag hiernaar zou vergroten door de stijging van de zwaardere zorgvraag.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen