Landelijk Congres Omgaan met onbegrepen probleem gedrag in de langdurige zorg

donderdag 16 januari 2014, Tijd 19:12 uur

Onbegrepen (probleem)gedrag komt veel voor bij mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. In Nederland lijden ongeveer 200.000 mensen aan dementie en 100.000 aan een verstandelijke beperking. Bij 80 tot 90% van hen komen volgens schattingen regelmatig één of meer gedragsproblemen voor.

Als probleemgedrag voor komt, blijkt het voor de cliënt, medecliënten en medewerkers erg belastend en stressvol te zijn. Een van de grootste risico’s bij het omgaan met probleemgedrag is dat al een interventie wordt gekozen voordat duidelijk is wat de oorzaak (lichamelijk, psychisch of omgevingsfactoren) van het probleem is. Er zijn richtlijnen, maar deze worden niet altijd even goed nageleefd, waardoor men terugvalt op gebruik van dwang en drang en/of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders! Hoe kan je stress en stemmingswisselingen vroegtijdig zien aankomen? Is er wellicht sprake van pijn of depressie? Welke omgevingsfactoren spelen een rol? Hoe kan je gedrag afleren? Welke rol speelt bewegen ter preventie van gedragsproblemen?

Deze vragen staan centraal tijdens het Landelijk Congres Omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag in de langdurige zorg. Het congres wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), Vilans, het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en vindt plaats op 14 april 2014 in het Spant! in Bussum.

Tijdens dit congres maakt u kennis met de 8 kernelementen voor het omgaan met onbegrepen gedrag. Het onderzoeksrapport dat hieraan ten grondslag ligt, wordt tijdens het plenaire deel officieel uitgereikt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Prof. dr. Raymond Koopmans gaat met u in op het interpreteren van gedrag en prof. dr. Erik Scherder legt de koppeling tussen probleemgedrag en pijn. U kunt verder uw eigen programma samenstellen, waarbij u de keuze heeft uit 20 boeiende themasessies en praktijkgerichte oefen- en debatsessies.

Het complete congresprogramma is terug te vinden op de website www.studiearena.nl. Hier kunt u zich ook eenvoudig online aanmelden voor het congres.

Geplaatst door: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Bron: StudieArena