Lager opgeleiden gaan vaker naar het ziekenhuis

Uit onderzoek blikt dat lager opgeleiden vaker naar het ziekenhuis gaan dan hoger opgeleiden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer bij Zuster Jansen