Hogere eigen bijdrage AWBZ verzacht

woensdag 11 september 2013, Tijd 8:53 uur

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat er extra geld vrij komt voor chronisch zieken en gehandicapten. Gemeenten zullen 706 miljoen euro extra krijgen om zorg op maat te kunnen bieden aan deze zorgbehoevende groep mensen. Mensen die in een zorginstelling wonen ontvangen ook een tegemoetkoming van 248 miljoen euro. Dit moet er voor zorgen dat door de hogere AWBZ-bijdrage geen zak- en kleedgeld meer is voor de bewoners.

Dit zijn enkele maatregelen die de gevolgen opvangen die ontstaan door het schrappen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de korting op eigen bijdrage op AWBZ en Wmo die zal verdwijnen. Voor thuiswonenden zal er echter niets veranderen, de inkomensachteruitgang zal blijven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen.

Hogere eigen bijdrage AWBZ verzacht

Tijd 8:53 uur

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat er extra geld vrij komt voor chronisch zieken en gehandicapten. Gemeenten zullen 706 miljoen euro extra krijgen om zorg op maat te kunnen bieden aan deze zorgbehoevende groep mensen. Mensen die in een zorginstelling wonen ontvangen ook een tegemoetkoming van 248 miljoen euro. Dit moet er voor zorgen dat door de hogere AWBZ-bijdrage geen zak- en kleedgeld meer is voor de bewoners.

Dit zijn enkele maatregelen die de gevolgen opvangen die ontstaan door het schrappen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de korting op eigen bijdrage op AWBZ en Wmo die zal verdwijnen. Voor thuiswonenden zal er echter niets veranderen, de inkomensachteruitgang zal blijven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen.