Geen korting basis huisartsenzorg

dinsdag 08 april 2014, Tijd 7:48 uur

Het ministerie van VWS heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) toegezegd dat er niet gekort zal worden op basis huisartsenzorg als er meer geld besteed wordt aan ketenzorg. Dit is besproken tijdens een overleg over het nieuwe bekostigingsmodel.

Vanaf 1 januari zal er gewerkt worden met drie segmenten die elk een ander type zorg bekostigen. De LHV maakte zich zorgen dat als het budget voor segment 2 en 3 te beperkt was dat dat ten koste zou gaan van segment  1, waaruit de basis huisartsenzorg vergoedt wordt. Behalve de toezegging dat deze zorgen onnodig zijn belooft het ministerie van VWS de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem gefaseerd in te laten gaan.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen