V&VN heeft zorgen over toekomst meldkamercentralist

De beroepsvereniging V&VN maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de meldkamercentralist. Zij dringen aan op het behoud van verpleegkundige expertise op de ambulance meldkamer. Volgens de beroepsvereniging is de professionele kennis van verpleegkundigen van belang, zij kunnen goed inschatten welke zorg er nodig is en kunnen op gelijk niveau communiceren met huisartsen, ambulance personeel en andere zorgverleners.

Behalve de professionaliteit speelt ook het juridische aspect een belangrijke rol. Als men verpleegkundigen in blijft zetten, geldt het tuchtrecht en de geheimhoudingsplicht.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Lees meer bij Zuster Jansen