Te weinig herkenning kindermishandeling bij huisartsenposten

dinsdag 11 december 2012, Tijd 12:22 uur

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt dat huisartsenposten nog erg weinig gevallen van kindermishandeling aan de kaak stellen. Het IGZ heeft in 2010 aan de huisartsen al aangegeven dat er te weinig signalering van kindermishandeling was en dat deze situatie diende te verbeteren. Anno 2012 ziet de Inspectie wel wat verbetering maar nog niet genoeg.

Bij huisartsenposten komt relatief gezien vaker een melding van kindermishandeling binnen dan bij de gewone huisarts. Dit omdat de melding van kindermishandeling bij de huisartsenpost wat anoniemer kan.

De volgende afspraken met huisartsenposten zijn gemaakt:

  • Medewerkers dienen beter geschoold te worden.
  • Er dient een betere samenwerking te komen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen