Seniorenplatform gestart door Groningse ziekenhuizen

maandag 31 maart 2014, Tijd 8:05 uur

Het Martini Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben gezamenlijk een platform opgericht dat versplintering in ouderenzorg moet tegen gaan. Door in een netwerk samen te werken met verschillende disciplines in ouderenzorg kan deze versplintering tegengewerkt worden.

Een van de kenmerken van dit platvorm is een denktank die elk kwartaal bij elkaar komt om ideeën die binnen het platform spelen daadwerkelijk uit te voeren in de zorg. Het UMCG staat al langer bekend als proeftuin voor ouderenzorg, mede door het project Healthy Ageing.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen