Behoorlijke vergrijzing medisch geschoolden

dinsdag 15 oktober 2013, Tijd 8:01 uur

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldt dat de vergrijzing in de zorg steeds verder toeneemt. In 2011 was ruim 16 procent van de werknemers in de zorg tussen de 55 en 65 jaar. Vooral onder werkende met een medisch beroep is het aantal 55-plussers groter dan onder andere medewerkers in de zorgsector.

Onder de huisartsen is de vergrijzing het grootst, ruim 21 procent van de huisartsen in Nederland is 55-plus. Ook onder de tandartsen, psychotherapeuten en gezondheidspsychologen is een grote vergrijzing merkbaar, net als bij de zelfstandige zorgverleners. Verloskundigen, fysiotherapeuten en apothekers kennen de laagste vergrijzing in de zorgsector.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Behoorlijke vergrijzing medisch geschoolden

Tijd 8:01 uur

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldt dat de vergrijzing in de zorg steeds verder toeneemt. In 2011 was ruim 16 procent van de werknemers in de zorg tussen de 55 en 65 jaar. Vooral onder werkende met een medisch beroep is het aantal 55-plussers groter dan onder andere medewerkers in de zorgsector.

Onder de huisartsen is de vergrijzing het grootst, ruim 21 procent van de huisartsen in Nederland is 55-plus. Ook onder de tandartsen, psychotherapeuten en gezondheidspsychologen is een grote vergrijzing merkbaar, net als bij de zelfstandige zorgverleners. Verloskundigen, fysiotherapeuten en apothekers kennen de laagste vergrijzing in de zorgsector.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen